Ontdek de natuur in Haarlem - Houtmanpad


Het Houtmanpad is een ruim 800 meter lang pad in Haarlem-West, ten noorden van de wijk Ramplaankwartier. Het is een wandelpad langs onder andere twee kinderdagverblijven. Aan de andere zijde van het pad is een groenstrook en water. Aan de overzijde van het water zijn struiken en bosjes. Natuur die grotendeels met rust gelaten wordt. Hoewel het pad zelf druk bewandeld en befietst wordt, lijkt de natuur hier tegelijkertijd ook z'n gang te kunnen gaan.

GoogleMaps Kaart Houtmanpad
Gebied "Houtmanpad" op GoogleMaps / waarneming.nl.


Het Houtmanpad begint voor mij eigenlijk al een klein stukje voor het Houtmanpad. Bij de spoorviaduct Brouwersvaart-Houtmankade. Waar elk jaar een meerkoet haar nest maakt, terwijl haar partner de andere bewoners/bezoekers van de sloot wegjaagd. En de duiven die daar om klokslag 9:00 verzamelen omdat ze gewend zijn om dan gevoerd te worden.

Meerkoet met nest
Meerkoet met nest - 23/03/2014.
Stadsduiven op het spoorviaduct
Stadsduiven op het spoorviaduct - 07/04/2013.


Af en toe zijn hier ook knobbelzwanen. Een van het stel is in 2002 geringd in het Vogelhospitaal. De knobbelzwaan was toen al ouder dan 3kj. In 2014 is de knobbelzwaan dus al minstens 15kj oud. Vaak zwemt hij/zij bij het spoorviaduct bij de Brouwersvaart, soms zit ze ergens anders langs het Houtmanpad.

Geringde knobbelzwaan
Geringde knobbelzwaan - 18/04/2013.


Bij de witte brug, vlak voor het echte Houtmanpad begint, zitten vaak duiven. Als je bij de brug staat kun je soms de jonge duiven horen roepen. Als het heeft geregend badderen de duiven graag in de regenplas die vlak voor de brug is ontstaan.

Stadsduiven op de leuning van de brug
Stadsduiven op de brug - 23/04/2011.
Stadsduiven op de brug
Stadsduiven op de brug - 29/01/2012.


Vlak voor de tunnel is aan je linkerhand een esdoorn. Soms heeft deze zwarte vlekken op de bladeren. Dit is de Esdoorninktvlekkenzwam.

Esdoorninktvlekkenzwam
Esdoorninktvlekkenzwam - 06/11/2011.


Uitzicht vanuit de tunnel die onder de Westelijke randweg door gaat. De foto is gemaakt in de richting van Brouwerskolk. In de verte komt een knobbelzwaan tegemoed.

Uitzicht vanuit de tunnel
Uitzicht vanuit de tunnel - 30/03/2014.


Als je uit de tunnel komt en het bruggetje over bent, is er aan je linkerhand onder andere een kleine eikenboom. Daarin zijn al diverse zogenoemde gallen waargenomen. Gallen zijn vergroeiingen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een insect.

Ananasgalwesp
Ananasgalwesp - 16/08/2011.
Knikkergalwesp
Knikkergalwesp - 21/09/2012.


Sinds kort liggen er twee omgevallen bomen aan de andere kant van het water. Ik hoop van harte dat deze hier mogen blijven liggen. Ik heb er al diverse vogels gebruik van zien maken. Onder andere zanglijster, roodborst, waterhoen en heggenmus.

Omgevallen bomen
Omgevallen bomen aan de overkant - 02/03/2014.
Waterhoen op schuilplek onder ongevallen bomen
Waterhoen op schuilplek onder omgevallen bomen - 02/03/2014.


Vlak voor het bruggetje aan de linkerkant zie je een struik die helemaal blauw-grijs kleurt van de kapjesvingermos. Zo op het eerste gezicht is er misschien niets aan. Maar als je deze korstmos van dichtbij bekijkt, zoals op de rechterfoto, zie je dat het toch wel erg mooi is.

Kapjesvingermos
Kapjesvingermos struik - 23/02/2014.
Kapjesvingermos
Kapjesvingermos - 23/02/2014.


Vooral aan de overkant, maar ook langs het wandelpad, zitten allerlei vogels. Merel, ekster, gaai, sijs, vink, roodborst, staartmees, koolmees, pimpelmees, zanglijster, winterkoning, boomklever, grote bonte specht enzovoort.

Houtduif
Houtduif - 01/04/2013.
Houtduif
Houtduif - 01/04/2013.

Sijs
Sijs - 13/01/2013.
Boomklever
Boomklever - 11/11/2012.

Winterkoning
Winterkoning - 23/03/2014.
Staartmees
Staartmees - 01/04/2013.


In de bomen langs het water, kun je aan sommige elzenpropjes de elzenvlag vinden. De elzenvlag is een gal (vergroeiing) die wordt veroorzaakt door een parasitaire schimmel, die behoort tot de familie van de Zakjeszwammen (Ascomyceten).

Elzenvlag
Elzenvlag - 11/08/2013.


In het water leeft natuurlijk ook van alles. Vissen, slakjes, kikkers, wantsen, kevers, libellelarven, en nog veel meer.

Baars
Baars - 02/06/2013.
Posthoornslak
Posthoornslak - 30/04/2013.

Triaenodes bicolor
Triaenodes bicolor (Schietmot) - 12/07/2012.
Gewone pad
Gewone pad - 30/06/2013.

Staafwants
Staafwants - 11/11/2012.
Veelwortelig kroos
Veelwortelig kroos - 11/08/2013.


Ruim voor het de laatste brug zie je aan je rechterkant een struik met gele takken. Op de takken groeit groot dooiermos.

Groot dooiermos
Struik met Groot dooiermos - 05/03/2013.
Groot dooiermos
Tak van de struik met Groot dooiermos - 05/03/2013.


Aan het eind van het Houtmanpad ligt aan de overkant een groot grasveld. Bijna elk jaar genieten verschillende eenden en ganzen hier van de rust en het verse gras.

Grote Canadese Gans met jongen
Grote Canadese Gans met jongen - 02/06/2013.
Grote Canadese Gans met jongenn
Grote Canadese Gans met jongen - 12/05/2012.


Handige links
  • Bekijk recente waarnemingen en foto's van het Houtmanpad op waarneming.nl.
  • Bezoek het board "Ramplaankwartier" op het NiH-Forum, voor vragen en informatie over het Houtmanpad.    Houtmanpad
    Munterslaan (tunnel)
    Van Leeuwenhoekpark