Thema dossier: Foetsie

Wilt u reageren op dit thema-dossier? Dat kan hier.
Dag 'puur natuur' boomspiegel, met > .. soorten planten en paddenstoelen.

Boomspiegel met planten en paddenstoelen
(12-10-2014; Leidsevaartbuurt)
Boomspiegel schoon
(11-11-2014; Leidsevaartbuurt)
Dag fantastisch hekje met >14 soorten mossen en korstmossen.

Amandinea punctata, Cladonia fimbriata, Evernia prunastri, Flavoparmelia caperata, Lecanora compallens, Lecanora dispersa, Lecanora symmicta, Melanelixia subaurifera, Parmelia sulcata, Physcia adscendens, Ramalina farinacea, Trapeliopsis flexuosa, Xanthoria candelaria, Hypnum cupressiforme.

Oud hekje
(01-12-2013; Veerpolder)
Nieuw hekje
(19-03-2014; Veerpolder)
Dag jarenlange broedplaats van de eksters.


(03-02-2013; Houtvaartkwartier)

(15-01-2014; Houtvaartkwartier)
Wilt u reageren op dit thema-dossier? Dat kan hier.